เว็บสล็อตออนไลน์ ชาวบ้านร้องน้ำเสียไหลลงคลองมุดง พบสาเหตุเกิดจากชุมชน การก่อสร้าง

เว็บสล็อตออนไลน์ ชาวบ้านร้องน้ำเสียไหลลงคลองมุดง พบสาเหตุเกิดจากชุมชน การก่อสร้าง

ชาวบ้านร้องน้ำเสียไหลลงคลองมุดง ต.วิชิต จ.ภูเก็ต เว็บสล็อตออนไลน์ พบสาเหตุเกิดจากชุมชน การก่อสร้าง ยังหามาตรการแก้ไม่ได้ ทำได้แค่ให้ธรรมชาติบำบัด เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต นำโดย นายครรชิต สุนทรากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, นายศิริชัย ปณรักษ์ รองปลัดเทศบาลวิชิต ผู้แทนเทศบาลตำบลวิชิต, ผู้แทนเทศบาลตำบลฉลอง, ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต และผู้แทนภาคประชาชนกลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่ง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเรื่องของปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองมุดง และไหลลงทะเล ทำให้ปลาในคลองมุดง และสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นน้ำเสียลักษณะสีดำ มีกลิ่น เกิดจากการหมักหมมเป็นเวลานาน 

ตั้งแต่บริเวณต้นคลองจนถึงปากคลองมุดง โดยพบว่าบริเวณปากคลองฯ มีสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น กุ้ง ปลา ปู เป็นต้น ลอยขึ้นมาบริเวณผิวน้ำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมวลน้ำเสียสีดำถูกพัดพามา เบื้องต้นสันนิษฐานว่า น้ำเสียดังกล่าวเกิดจากน้ำเสียจากชุมชน สถานประกอบการ โครงการจัดสรรที่ดิน เนื่องจากบริเวณริมคลองทั้งสองด้านเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

นายครรชิต สุนทรากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษฯ กล่าวถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า จากสภาพทางกายภาพพบว่าน้ำมีสีดำและ มีกลิ่นเหม็น ทำให้กระทบกับคุณภาพน้ำในคลอง และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำด้วย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ปัญหาเกิดจากน้ำเสียชุมชน

ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านจัดสรร ตลาด ร้านอาหารและบ้านเรือนประเภทครัวเรือน ซึ่งต้องหาวิธีการจัดการตั้งแต่ต้นทา โดยบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนของน้ำในคลองเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วยังไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไข และการใช้จุลินทรีย์เติมลงไปก็จะยิ่งเพิ่มปัญหา

สำหรับการแก้ปัญหาใน เบื้องต้น ระยะเร่งด่วนก็ต้องใช้วิธีธรรมชาติบำบัด เพราะน้ำที่เป็นสีดำนั้นเกิดจากเป็นน้ำที่ตกค้างอยู่ในท่อและไหลลงในคลอง ส่วนการแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาว ก็ต้องมาหาแหล่งกำเนิดน้ำที่ถูกปล่อยออกมามากๆ และหาจุดรวมเพื่อทำการบำบัดก่อนปล่อยลงคลองต่อไป

ภูเก็ตร่วมจัดงานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม

ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวไทยจีน และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22ส.ค.) ที่บริเวณปะรำมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 47 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือฟินิกซ์เรือล่มกลางทะเลภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มายังปะรำมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์สะพานหิน เพื่อประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน

ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต สมาคมท่องเที่ยวไทย-จีน ภูเก็ต และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน จัดขึ้น มีทั้งการประกอบพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีศาสนาพุทธ ได้แก่ พิธีสวดพระพุทธมนต์ ศาสนาคริสต์ พิธีไว้อาลัยครบรอบ 49 วัน ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู พิธีสวดมนต์ส่งดวงวิญญาณ ศาสนาซิกข์ พิธีขับร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทกีรตัน พิธีสวดอัสรดาส ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต และพิธีกงเต็กเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

ซึ่งภายหลังการอัญเชิญดวงวิญญาณมายังปะรำมณฑลพิธีแล้ว นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดมณฑลศาสนพิธีมหายาน เจริญพระพุทธมนต์ถวายพุทธฎีกาน้อมอัญเชิญพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอาทิตตาพุทธเจ้า พระไภยสัชคุรุพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ เสด็จมาเป็นพุทธประทานเพื่อโปรดเหล่าดวงวิญญาณพี่น้องชาวจีนผู้ประสบอุบัติภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้มีการเจริญพระพุทธมนต์มหายาน ถวายเครื่องสักการะและโภชนาการ ภัตตาหารเจ แด่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจริญพระสูตรมหายาน อ่านประกาศรายชื่อพี่น้องชาวจีนที่มรณะจากการประสบอุบัติภัยทางทะเลดังกล่าว เพื่ออัญเชิญเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายมารับน้ำทิพย์ชำระเจตภูต เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าอาภรณ์ และมาสิงสถิตยังธงพุ่ม (ถ่งฮวง) และรับเครื่องเซ่นสังเวยแด่ดวงวิญญาณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ญาติผู้เสียชีวิตนักท่องเที่ยวชาวจีนและสื่อมวลชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วม

ส่วนของภาคบ่ายวันเดียวกัน (22 ส.ค.) จะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหายานสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิมโพธิสัตว์ โปรดเหล่าดวงวิญญาณฯ (กวนอิมเก็ง) สวดขมากรรมสูตร “จุติสุขาวดีโลกธาตุ” (หนี่ต่อฉ่้า) พิธีนำดวงวิญญาณเวียนธูปรอบสุวรรณเจดีย์และสระสัตตบงกช (โอยป๋อถะ-โอยโหน่ยตี้) เจริญพระสูตร สังเวยเครื่องเซ่นไหว้พลาผลและโภชนาการอาหารเจแก่เหล่าดวงวิญญาณฯ ทั้งหลาย

ต่อจากนั้นในภาคค่ำ จะมีการประกอบพิธีทางศาสนา 4 ศาสนา ได้แก่ พิธีศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู ศาสนาซิกข์ และพิธีกงเต็ก โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินเป็นประธานในพิธีเปิดฯ จากนั้นมีการจุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เว็บสล็อต